Projecten

Natuurspeeltuin Hoogerzael

Het ontwerp voor Speelhof Hoogerzael gaat uit van het maximaliseren van de speelruimte en het maximaliseren van kringlopen en biodiversiteit. Biodiversiteit gaan we vieren en we gaan van biodiversiteit leren! Het kind kan overal komen en ook de grenzen van het gebied verkennen. De voorgestelde structuur zorgt voor een goede aansluiting op de wijk en dient als kader waarbinnen het park voortdurend kan veranderen in de tijd.

 Het hoofdpad maakt dat ook ouderen het park gebied gemakkelijk kunnen gebruiken. Veel programma is aan het pad opgehangen, het pad fungeert daarmee bijna als een plein. De inrichting, het programma en beheer zijn er op gericht de rijkdom van kringlopen en biodiversiteit maximaal zichtbaar te maken. Met de kanteling van het gehele terrein ontstaat een optimale en veilige relatie met het aanwezige open water, en voorziet het in matiging van geluidshinder van de weg. Voorts ontstaan er gradiënten in nat en droog, dit vergroot de biodiversiteit.

 Speelaanleidingen zijn steeds compact gebundeld. Hierdoor ontstaat duidelijke zonering van actieve en passieve zones, een kind kan steeds uit een actieve zone stappen. De educatieve tuinen zijn als eilanden in de speelruimte geïntegreerd. In het hoge gras en in de laagtes is van alles te ontdekken.

ontwerp natuurspeeltuin en educatieve tuinen
periode: 2009
opdrachtgever: Stichting Speelhof Hoogerzael - Middelburg
prijsvraag: genomineerd door Entente Florale in prijsvraag 'Groene Speelplekken'
status: gerealiseerd


Terug naar de lijst